skip to Main Content

Våra tjänster

Vi utför bl.a följande tjänster:

Vatten och ångtvätt

  • Fasader (graffitti, invändiga ytior mm.)
  • Mossiga tak (tegel, plåt, vartti mm.)
  • Miljövänlig rensning av stopp i rör, avlopp i vägrummor, dränering mm.
  • Rännputsning
  • Våtsandblästring
  • Bekämpning av ogräs med vattenånga

Inomhus

  • Målning och tapetsering
  • Kakelarbeten mm.

Utomhus

  • Målning av tak och fasader mm.
  • Snöröjning från tak mm.
Back To Top