Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on JPS:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 05.05.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Ab JPS Måleri och Tvätt Oy, 66540 PETSMO, SUOMI

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Peter Sand
info@jpspesu.fi
+358 50 523 9071

3. Rekisterin nimi

JPS-nettisivujen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterissä olevia nettisivujen henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointiin. Rekisterissa olevia tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot asiakkaasta:

  • Nimi
  • Yhteystietoja (sähköposti, paikka ja puhelinnumero)
  • Muut vapaavalintaisia vaihtoehtoja lomakkeissa
  • Selaushistoria
  • IP-osoite
  • Evästeet (Cookies, lue kohta 11.)
  • Maantieteellinen sijainti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

JPS rekisteröi tiedot, jotka asiakas itse antaa kun hän täyttää yhteystietolomakkeen.

7. Tietojen luovutus tai tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta sivullisille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

JPS:n nettisivulta kootut asiakkaan henkilötiedot tallennetaan rekisterinpitäjän tietokantaan, joka on suojattu käyttöjärjestelmän tietoturvaohjelmistolla. Pääsy käyttöjarjestelmään edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muilla teknisilla keinoilla. Henkilötietoihin pääsy on vain tietyilla etukäteen päätetyilla työntekijöillä. Henkilötiedot säilytetään fyysisesti lukollisessa paikassa.

9. Rekisteröidyn oikeudet kieltää tietojen käyttö

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästa hänta koskevia tietoja. Kielto tulee toimittaa kirjallisesti ja osoittaa henkilölle, joka on vastuussa rekisteriin liittyvista asioista.

10. Rekisteröidyn oikeus tietojen tarkistamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot. Pyyntöntarkistamisesta tulee toimittaa kirjallisesti ja osoittaa henkilölle, joka vastaa rekisteriin liittyvistä asioista.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisteröidyn pyynnöstä hänen henkilötietonsa, jotka ovat virheellisia, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteys henkilöön, joka vastaam rekisterista muuttaakseen tietojansa.

11. Yleistä tietoa evästeiden (cookies) käytöstä

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle. Käytämme evästeitä myös parantaaksemme ymmärrystämme siitä, kuinka asiakkaat käyttävät sivustomme. Keräämme tilastollista tietoa kävijämääristä varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita. Seuraamme millaisilla laitteilla, mihin aikaan ja mitä sisältöjä asiakkaamme etsivät palvelusta.

Käyttäjän mahdollisuudet estää evästeiden käyttö

Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.